9 DŮVODŮ PROČ SI NÁS VYBRAT

  • TRANSPARENTNOST - automatizované, snadno auditovatelné a pravidelně kontrolované procesy
  • SYSTÉM JEDNOHO KONTAKTU - operativní komunikace prostřednictvím jedné osoby
  • PODPORA ŘÍZENÍ - optimalizace smluvních vztahů a procesů
  • ODBORNÉ PORADENSTVÍ - v technické oblasti
  • KVALITA LIDSKÝCH ZDROJŮ - pro jakoukoli práci vybíráme nejvhodnějšího a motivovaného zaměstnance, především z vlastních zdrojů
  • STABILITA LIDSKÝCH ZDROJŮ - stojíme za našimi zaměstnanci, z čehož vyplývá nízká fluktuace
  • MOBILNÍ PRACOVNÍ SKUPINY - zvyšují efektivitu našich správců a techniků
  • SPECIALIZOVANÁ PODPORA ENGINEERINGU - pro plnění konkrétních úkolů v této oblasti
  • SERVISNÍ TÝM - podporuje naše aktivity prostřednictvím našich partnerů a subdodavatelů

NAŠE ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001:
2015

Systém managementu
kvality

ISO 14001:
2015

Systém environmentálního
managementu

ISO 45001:
2018

Systém bezpečnosti
a ochrany zdraví
při práci

ISO 50001:
2018

Systém managementu
hospodaření s energií

ISO/IEC
27001: 2013

Systém managementu
bezpečnosti informací

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA NA PRVNÍM MÍSTĚ

S pomocí vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a certifikovaných subdodavatelů najdeme řešení každého možného problému.

ŘEŠENÍ MA MÍRU

Každé pracoviště je jiné, žádné dva týmy nejsou stejné, každá budova je unikátní – neexistují žádné dva stejné úkoly. Naši odborníci zajistí, aby byly do pracovního plánu zahrnuty všechny důležité detaily.

TRANSPARENTNÍ PROCES

Systém našich pracovních procesů, stejně tak jako dodržování finančních, právních a kontrolních postupů, je pro naše klienty plně sledovatelný.

POCTIVÁ PRÁCE

Naše smluvní závazky plníme včas, přesně, podle našich nejlepších znalostí a odpovědným způsobem. – Tím si mohou být naši zákazníci jisti a soustředit se na svou hlavní oblast podnikání.

UDRŽITELNOST

Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou, proto je naším cílem podporovat úsilí našich zákazníků v oblasti ochrany životního prostředí.

Skupina B+N v číslech

20800 ZAMĚSTNANCI
430.5 M Eur* OBRAT
2020. údaje
13940 ZÁKAZNICKÉ POBOČKY
16.55 M M2
7 ZEMĚ

KONTAKTUJTE NÁS!