Za téměř 30 let své existence se maďarská společnost B+N Referencia Zrt. se rozrostla v přední maďarskou společnost pro správu budov poskytující svým klientům komplexní služby správy budov. Po léta se společnost trvale umisťuje v žebříčku 500 maďarských společností s nejvyšším obratem. Mezi její klienty patří prestižní zástupci maďarského podnikatelského sektoru i veřejné instituce. S akvizicí společností ISS ve střední a východní Evropě v roce 2021 se společnost rozšířila a stala se regionálním poskytovatelem FM služeb. Kromě Maďarska působí v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a Slovinsku. Akvizicí polské společnosti pro správu budov INWEMER se stala od roku 2022 předním poskytovatelem služeb facility managementu v regionu CEE. Tato pozice byla posílena v září 2022 akvizicí bulharské společnosti facility managementu i-Facility EOOD. V roce 2023 společnost pokračovala v posilování své mezinárodní přítomnosti mimo střední a východní Evropu. Akvizicí italské společnosti Sagad získala maďarská společnost nové znalosti v oboru, významné západoevropské zkušenosti a novou zákaznickou základnu. Společnost B+N v České republice rozšířila svoje aktivity a v květnu 2023 dokončila akvizici dvou významných společností: TESPRANET SERVICES s.r.o. a TESPRANET LANDSCAPING s.r.o. Integrace obou společností byla úspěšně dokončena koncem roku 2023. Více informací o společnosti Tespranet najdete na webových stránkách.

 

SKUPINA B+N CZECH REPUBLIC FACILITY SERVICES V ČÍSLECH

2320 ZAMĚSTNANCI
44 M Eur* OBRAT
2023. údaje
1263 ZÁKAZNICKÉ POBOČKY
3 M M2

B + N Referencia Zrt. věří, že automatizace a robotika budou v sektoru správy budov, stejně jako ve všech ostatních oblastech náročných na pracovní sílu, stále důležitější. Kromě neustálého vývoje svých služeb proto klade velký důraz na technologické inovace. B + N Referencia Zrt. je jedinou společností v oblasti facility managementu v Maďarsku s oddělením výzkumu a vývoje.

NAŠE HODNOTY

USILUJEME O ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A LEPŠÍ SVĚT

V B + N věříme, že každý potřebuje zdravé a živé prostředí, protože to ovlivňuje jeho kvalitu života doma i v práci. Jsme odhodláni dělat vše pro to, abychom toho dosáhli a udrželi.

CENÍME SI NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ
A ZAMĚSTNANCŮ

Dodáváme včas, v souladu s rozpočtem a podle našich nejlepších schopností. Zaměření na zákazníka pro nás znamená, že naše služby jsou přizpůsobené na míru a flexibilní, naše pracovní procesy jsou transparentní a vždy pracujeme s integritou a odhodláním a projevujeme úctu všem našim zaměstnancům. Respektování manuální práce je základní hodnotou společnosti. B + N považuje za své sociální poslání zvýšit povědomí o důležitosti úklidových prací a bojovat za jejich uznání.

JSME ODBORNÍCI VE
FACILITY MANAGEMENTU

Náš oddaný a odpovědný tým odborníků pracuje podle nejvyšších standardů kvality a poskytuje našim zákazníkům klid v neustálém zabezpečení služeb.

CHOVÁME SE JAKO ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

Věříme, že je naší povinností udělat vše pro to, abychom uchovali hodnoty našeho širšího prostředí pro budoucnost. Proto neustále zlepšujeme naše procesy a metody, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí. Věříme, že technologie, kterou používáme, může být použita pro udržitelný rozvoj, a proto naše oddělení výzkumu a vývoje pracuje na vývoji robotiky.

TRANSPARENTNÍ A PRŮHLEDNÉ SLUŽBY

Naše pracovní postupy, finanční, právní a kvalitativní soulad s předpisy jsou pro naše zákazníky plně sledovatelné.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Služby facility managementu B + N poskytují našim zákazníkům efektivní řešení, ať už se jedná o technologie, lidské zdroje nebo nákup a logistiku. V každém případě jsou naše služby přizpůsobeny našim zákazníkům a poskytují nejvhodnější rámec pro plodnou spolupráci.

FINANČNÍ VÝHODY

 • základní informace poskytované pro controlling v rámci plánování-řízení-zpětného ověřování
 • optimální alokace nákladů

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

 • detailně plánované renovace a investice
 • optimální správa majetku a zařízení
 • plánování využití zařízení
 • efektivní řízení energií
 • správa databáze plánů a provozních dat
 • eliminace nákladů díky sledování a kontrole chybovosti

ŘEŠENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 • optimalizace zaměstnanců
 • outsourcing
 • jednotná mzdová politika

ŘEŠENÍ NÁKUPU A LOGISTIKY

 • Díky centralizaci nákupu (materiály atd.) lze dosáhnout významných slev a snížení nákladů.
 • Díky centralizaci logistického systému lze dosáhnout efektivního snížení nákladů.

9 DŮVODŮ PROČ SI NÁS VYBRAT

 • TRANSPARENTNOST - automatizované, snadno auditovatelné a pravidelně kontrolované procesy
 • SYSTÉM JEDNOHO KONTAKTU - operativní komunikace prostřednictvím jedné osoby
 • PODPORA ŘÍZENÍ - optimalizace smluvních vztahů a procesů
 • ODBORNÉ PORADENSTVÍ - v technické oblasti
 • KVALITA LIDSKÝCH ZDROJŮ - pro jakoukoli práci vybíráme nejvhodnějšího a motivovaného zaměstnance, především z vlastních zdrojů
 • STABILITA LIDSKÝCH ZDROJŮ - stojíme za našimi zaměstnanci, z čehož vyplývá nízká fluktuace
 • MOBILNÍ PRACOVNÍ SKUPINY - zvyšují efektivitu našich správců a techniků
 • SPECIALIZOVANÁ PODPORA ENGINEERINGU - pro plnění konkrétních úkolů v této oblasti
 • SERVISNÍ TÝM - podporuje naše aktivity prostřednictvím našich partnerů a subdodavatelů
FMnewsroom.com

Podnikatelské čtení v oblasti správy budov a nemovitostí vybráno společností B+N

Jsme odborníci na facility management, a proto je pro nás nezbytné udržovat naše odborné znalosti stále aktuální, znát trendy a směry v našeho oboru, abychom je mohli jako první začlenit do našich každodenních činností.

Naším cílem jako přední společnosti v oblasti facility managementu ve střední a východní Evropě je podělit se o tyto znalosti s našimi klienty, a proto jsme vytvořili zpravodajský portál v anglickém jazyce fmnewsroom.com.

V rubrice ZPRÁVY Z FM PRŮMYSLU píšeme o velkých hráčích z oboru FM a PM a o tendencích, které trh proměňují. Novinky z našeho firemního života naleznete po kliknutí v nabídce B+N CORPORATE NEWS. V rubrice PERSPECTIVES najdete novinky o výzkumných a vývojových inovacích. Pro trendy utvářející budoucnost facility managementu a oblasti správy realit klikněte na TRENDY A ZPRÁVY.

NAŠE ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001:
2015

Systém managementu
kvality

ISO 14001:
2015

Systém environmentálního
managementu

ISO 45001:
2018

Systém bezpečnosti
a ochrany zdraví
při práci

ISO 50001:
2018

Systém managementu
hospodaření s energií

ISO/IEC
27001: 2013

Systém managementu
bezpečnosti informací