Během své více než dvacetileté existence se maďarská společnost B + N Referencia Zrt. rozrostla v přední společnost zabývající se správou nemovitostí a svým zákazníkům poskytuje komplexní služby správy nemovitostí. Již léta je společnost stabilním hráčem v žebříčku 500 maďarských společností s nejvyšším obratem. Za poslední roky se její obrat neustále zvyšoval a v roce 2019 dosáhl obratu 36 miliard HUF a zisku po zdanění 4 miliardy HUF. Mezi její zákazníky patří významní představitelé maďarského podnikového sektoru i veřejných institucí. Akvizicí společností ISS ve Střední a Východní Evropě v roce 2021 se stala firma regionálním poskytovatelem služeb FM na trzích v Maďarsku, České republice, Slovensku, Rumunsku a Slovinsku. Akvizicí polské FM společnosti INWEMER v roce 2022 se stává lídrem na trhu v regionu Střední a Východní Evropy.

SKUPINA B+N CZECH REPUBLIC FACILITY SERVICES V ČÍSLECH

2150 ZAMĚSTNANCI
40 M Eur OBRAT
1200 ZÁKAZNICKÉ POBOČKY
1.200.000 M M2

B + N Referencia Zrt. věří, že automatizace a robotika budou v sektoru správy budov, stejně jako ve všech ostatních oblastech náročných na pracovní sílu, stále důležitější. Kromě neustálého vývoje svých služeb proto klade velký důraz na technologické inovace. B + N Referencia Zrt. je jedinou společností v oblasti facility managementu v Maďarsku s oddělením výzkumu a vývoje.

NAŠE HODNOTY

USILUJEME O ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A LEPŠÍ SVĚT

V B + N věříme, že každý potřebuje zdravé a živé prostředí, protože to ovlivňuje jeho kvalitu života doma i v práci. Jsme odhodláni dělat vše pro to, abychom toho dosáhli a udrželi.

CENÍME SI NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ
A ZAMĚSTNANCŮ

Dodáváme včas, v souladu s rozpočtem a podle našich nejlepších schopností. Zaměření na zákazníka pro nás znamená, že naše služby jsou přizpůsobené na míru a flexibilní, naše pracovní procesy jsou transparentní a vždy pracujeme s integritou a odhodláním a projevujeme úctu všem našim zaměstnancům. Respektování manuální práce je základní hodnotou společnosti. B + N považuje za své sociální poslání zvýšit povědomí o důležitosti úklidových prací a bojovat za jejich uznání.

JSME ODBORNÍCI VE
FACILITY MANAGEMENTU

Náš oddaný a odpovědný tým odborníků pracuje podle nejvyšších standardů kvality a poskytuje našim zákazníkům klid v neustálém zabezpečení služeb.

CHOVÁME SE JAKO ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

Věříme, že je naší povinností udělat vše pro to, abychom uchovali hodnoty našeho širšího prostředí pro budoucnost. Proto neustále zlepšujeme naše procesy a metody, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí. Věříme, že technologie, kterou používáme, může být použita pro udržitelný rozvoj, a proto naše oddělení výzkumu a vývoje pracuje na vývoji robotiky.

TRANSPARENTNÍ A PRŮHLEDNÉ SLUŽBY

Naše pracovní postupy, finanční, právní a kvalitativní soulad s předpisy jsou pro naše zákazníky plně sledovatelné.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Služby facility managementu B + N poskytují našim zákazníkům efektivní řešení, ať už se jedná o technologie, lidské zdroje nebo nákup a logistiku. V každém případě jsou naše služby přizpůsobeny našim zákazníkům a poskytují nejvhodnější rámec pro plodnou spolupráci.

FINANČNÍ VÝHODY

 • základní informace poskytované pro controlling v rámci plánování-řízení-zpětného ověřování
 • optimální alokace nákladů

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

 • detailně plánované renovace a investice
 • optimální správa majetku a zařízení
 • plánování využití zařízení
 • efektivní řízení energií
 • správa databáze plánů a provozních dat
 • eliminace nákladů díky sledování a kontrole chybovosti

ŘEŠENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 • optimalizace zaměstnanců
 • outsourcing
 • jednotná mzdová politika

ŘEŠENÍ NÁKUPU A LOGISTIKY

 • Díky centralizaci nákupu (materiály atd.) lze dosáhnout významných slev a snížení nákladů.
 • Díky centralizaci logistického systému lze dosáhnout efektivního snížení nákladů.

9 DŮVODŮ PROČ SI NÁS VYBRAT

 • TRANSPARENTNOST - automatizované, snadno auditovatelné a pravidelně kontrolované procesy
 • SYSTÉM JEDNOHO KONTAKTU - operativní komunikace prostřednictvím jedné osoby
 • PODPORA ŘÍZENÍ - optimalizace smluvních vztahů a procesů
 • ODBORNÉ PORADENSTVÍ - v technické oblasti
 • KVALITA LIDSKÝCH ZDROJŮ - pro jakoukoli práci vybíráme nejvhodnějšího a motivovaného zaměstnance, především z vlastních zdrojů
 • STABILITA LIDSKÝCH ZDROJŮ - stojíme za našimi zaměstnanci, z čehož vyplývá nízká fluktuace
 • MOBILNÍ PRACOVNÍ SKUPINY - zvyšují efektivitu našich správců a techniků
 • SPECIALIZOVANÁ PODPORA ENGINEERINGU - pro plnění konkrétních úkolů v této oblasti
 • SERVISNÍ TÝM - podporuje naše aktivity prostřednictvím našich partnerů a subdodavatelů

NAŠE ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001:
2015

Systém managementu
kvality

ISO 14001:
2015

Systém environmentálního
managementu

ISO 45001:
2018

Systém bezpečnosti
a ochrany zdraví
při práci

ISO 50001:
2018

Systém managementu
hospodaření s energií

ISO/IEC
27001: 2013

Systém managementu
bezpečnosti informací