Bezpečnostní služby

Naše bezpečnostní služby jsou zaměřeny na ochranu osob a majetku tak, aby se naši zákazníci mohli cítit bezpečně. Díky kvalitnímu managementu, kontrole kvality, plánování, školení a striktnímu dodržování legislativy jsme schopni naplnit očekávání našich zákazníků.

Nabízíme řadu bezpečnostních služeb, které zahrnují služby poskytované na jednom pracovišti i na několika pracovištích v různých regionech. Našim cílem je předejít potencionálním hrozbám a ochránit před nežádoucím jednáním v oblastech, které máme za úkol chránit. Spolupracujeme velmi úzce se zákazníkem, a proto nabízíme flexibilní řešení šité na míru, spolehlivé a trvale vysoce kvalitní bezpečnostní služby. Staráme se o to, aby měl zákazník pokryta všechna pracoviště a aby měl k dispozici všechna bezpečnostní řešení k maximálnímu snížení rizik.

Bezpečnostní služby je možné flexibilně kombinovat s dalšími službami z naší nabídky a vytvářet tak balíček služeb přizpůsobený na míru potřebám klienta. Díky integrovanému řešení pak jedna oblast služeb podporuje jinou, a je tak zajištěna efektivita, optimální poskytování služeb a jeden kontakt pro zákazníka. Například recepční služby lze snadno kombinovat s bezpečnostními službami, kdy zaměstnanec plynule přejde z role recepčního do role strážného.

V rámci bezpečnostních služeb nabízíme:

  • fyzická ostraha objektů, výkon strážní služby včetně psovodů
  • elektronické zabezpečení objektů
  • bezpečnostní poradenství
  • recepční služby
  • služby monitorovacích center (PCO)
  • pohotovostní služba

KONTAKTUJTE NÁS!