Úklid ve zdravotnictví

OTÁZKA ČISTÉ DŮVĚRY!

ÚKLID ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

úklid nemocnic, klinik a rehabilitačních institucí; komplexní čištění a dezinfekce vysoce rizikových hygienických prostor (např. operačních sálů, laboratoří); úklid a čištění čistých prostor klasifikovaných dle GMP

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKONU VYPRACUJEME HYGIENICKÝ PLÁN. S POMOCÍ VLASTNÍHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZAJIŠŤUJEME KVALITNÍ SLUŽBU.

NÁŠ SYSTÉM DEZINFEKCE

povrchová dezinfekce v místnostech s omezenou atmosférou; eliminace choroboplodných zárodků na potencionálně kontaminovaných površích; prevence, konečná dezinfekce, eliminace ještě závažnější kontaminace; účinnost, rychlost, ekologické postupy

NAŠE TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

dokonalá rovnováha ve zdravotnických zařízeních všech typů; ochrana před choroboplodnými zárodky; udržení nákladů na požadované úrovni, výrazné snížení pravděpodobnosti vzniku infekcí; optimalizace dezinfekčních postupů a výsledků; průběžné školení úklidových pracovníků

OBLASTI S VYSOKÝM RIZIKEM

oblasti s vysokým rizikem infekce; operační sály a jejich servisní místnosti (např. chirurgie, porodnice); vysoce riziková lékařská a pečovatelská oddělení (např. novorozenecké oddělení, jednotka intenzivní péče, kardiologie); vysoce rizikové servisní oddělení (např. sterilizátory, transfuzní oddělení, lékárny, laboratoře; patologie, pitevna)

MÁME ROZSÁHLÉ A DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI!

  • oblasti všeobecné péče o pacienty – ústavní péče (např. nemocniční pokoje, oddělení ošetřovatelské péče, lázně, stravování, terapeutické jednotky) – diagnostické oblasti (laboratoře, vyšetřovací místnosti) – oblasti ambulantní péče (např. kliniky, vyšetřovací zařízení, převlékací kabinky)
  • speciální oblasti s vysokým rizikem infekce, kde je obzvláště vysoké riziko šíření choroboplodných zárodků, vyžadující speciální dezinfekční prostředky (např. izolační oddělení, infekční oddělení, samotka)

KONTAKTUJTE NÁS!