Facility management

DŮVĚRYHODNÉ FINANCOVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ PRO FINANČNÍ INSTITUCE,
PROČ NESVĚŘÍTE SVÁ ZAŘÍZENÍ DO PÉČE ODBORNÍKŮ?

OBRAŤTE SE NA NÁS POKUD MÁTE PROBLÉM V JAKÉKOLI OBLASTI FACILITY MANAGEMENTU

Ve všech případech správy zařízení je důležité dodržování neustále se měnících zákonů, předpisů a norem a také udržování a optimalizace řádného provozu zařízení – při dodržení dohodnutého rozpočtu – a je velkou výzvou a odpovědným úkolem. Nejlepší je nechat provedení takového úkolu na společnosti s rozsáhlými zkušenostmi, patřičnými odbornými znalostmi a stabilním zázemím

FACILITY MANAGEMENT

instalace, údržba, provoz a opravy stavebních konstrukcí, elektrických zařízení a strojů; provoz sledovacího systému

STAVEBNÍ A DODAVATELSKÉ PRÁCE

technické poradenství, návrh, implementace, technické řízení a monitorování

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

plánování a poradenství v energetice, certifikace a audit, optimalizace využití energie

ODBORNÁ PODPORA

technické odborné ověření; zastupování ve veřejných řízeních, správa záruk a odškodnění; správa dokumentace; aktuální znalosti o právním prostředí, normách a požadavcích i nejnovějších inovacích; odborné poradenství

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD PARTNERSTVÍ S B+N?

Abychom zajistili efektivní komunikaci a pracovní tok, nominujeme ke každému z našich úkolů hlavního projektového manažera.

Máme pokročilé nástroje a strojní zařízení, sklad materiálu a flexibilní dodavatelskou základnu.

Operativní práci podporuje naše centrální dispečerská služba 24/7 a náš software pro správu budov.

Nouzové problémy budou rychle vyřešeny pomocí našeho týmu mobilních služeb a spolehlivé celostátní partnerské sítě.

S našimi interními školeními se neustále zlepšují technické znalosti a odbornost našich zaměstnanců.

Pro naši činnost jsme uzavřeli komplexní pojištění odpovědnosti.

KONTAKTUJTE NÁS!