Technická správa budov

Příjemné a dobře udržované budovy a okolní prostředí jsou důležité prvky určující hodnotu majetku. Vlastnictví budovy vyžaduje rozhodování ohledně časového horizontu pro investice s cílem předejít zhoršování stavu, poruchám a poškození. Naším cílem je poskytnout klientovi záruku bezpečnosti a zvyšovat hodnotu jeho majetku bez ohledu na délku investičního horizontu.

Vytváříme flexibilní transparentní a individuální řešení na základě vnímavého dialogu se zákazníkem, čímž umožňujeme nastavení služeb podle měnících se potřeb zákazníka. Fungujeme v roli poradce, konzultanta a rádce a umožňujeme neustálá vylepšení. Poskytujeme našim zákazníkům bohatou a rozšiřující se nabídku preventivních služeb údržby.

V rámci technické správy budov nabízíme následující služby:

  • provoz, údržba, opravy budov a zařízení budov
  • řízení provozu budov
  • energetický management – energetické audity, energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov, energetické štítky budov, dokumentace k certifikaci na ISO 50001, analýza sítí, průzkum termokamerou, odečty a sledování diagramů, optimalizace spotřeby, rozúčtování energií, sjednávání odběrových diagramů, řízení výběrů dodavatelů energetiky
  • technické audity budov – inspekce topných systémů, chlazení a vzduchotechniky, technické audity zaměřené na stav objektů
  • služby v oblasti BOZP a PO – metodika, legislativa, řízení rizik, školení, kontrola
  • revize – zajištění revizí, metodika, sledování legislativy
  • pohotovostní služba – mimořádné situace, havárie
  • mimořádné práce – jednorázové plánované práce většího rozsahu, rekonstrukce technologických celků, stavební úpravy
  • centrální dispečink – provoz 24/7, sledování provozu budov, řízení požadavků

KONTAKTUJTE NÁS!