PRAVIDLA INTERNÍ SOUTĚŽE: Nápady, které nezůstanou jen na papíře!

Cíl soutěže:
Hlavním účelem této soutěže je stimulovat kreativní myšlení mezi zaměstnanci a motivovat je k předkládání inovativních nápadů, které povedou k zlepšení ziskovosti, efektivity pracovních procesů, spokojenosti zákazníků nebo ochrany životního prostředí.

 

1. Pravidla soutěže:
Účastníci: Soutěže se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci společnosti bez rozdílu pozice nebo pracovního oddělení. Nápady lze předkládat individuálně či v týmech o maximálně pěti členech.


2. Formát návrhu:
Nápad je třeba předložit v písemné formě a měl by měl obsahovat:
• Název nápadu
• Podrobný popis nápadu
• Očekávané přínosy pro společnost
• Odhad případných nákladů a zdrojů potřebných pro realizaci
• Předpokládaný dopad na ziskovost, efektivitu, zákaznickou spokojenost nebo ochranu životního prostředí


3. Předložení nápadu:
Vaše nápady prosím zasílejte na e-mailovou adresu benefit@bplusn.cz. Jako předmět e-mailu uveďte: „Nápady, které nezůstanou jen na papíře“. V těle e-mailu podrobně popište svůj nápad, jeho cíle a také uveďte složení realizačního týmu.

 

4. Kritéria hodnocení:
• Originalita a inovativnost
• Realizovatelnost a praktičnost
• Potenciální přínosy v oblastech ziskovosti, efektivity nebo zákaznické spokojenosti

 

5. Proces hodnocení:
V prvním kole vybere vedení společnosti pět nejlepších nápadů.
Ve druhém kole rozhodne o vítězi hlasování všech zaměstnanců společnosti.

 

6. Důležité termíny:
Termín pro podání nápadů: do 30. září
Oznámení finalistů: 20. říjen
Hlasování zaměstnanců a vyhlášení vítěze: 30. říjen

 

7. Odměny:
Finanční odměna se vztahuje na projekt jako celek, nikoli na počet osob, které návrh předložily. Odměna bude proto vyplacena jako jediná částka, která bude následně poměrně rozdělena mezi členy realizačního týmu.

7.1 Výše vyplacené odměny:

  • 1. místo: Finanční odměna ve formě benefitní kafetérie UP v hodnotě 10 000 bodů a příležitost podílet se na realizaci nápadu.
  • 2. místo: : Finanční odměna ve formě benefitní kafetérie UP v hodnotě 6000 bodů a příležitost podílet se na realizaci nápadu.
  • 3. místo: Finanční odměna ve formě benefitní kafetérie UP v hodnotě 4000 bodů a příležitost podílet se na realizaci nápadu.

Všichni finalisté získají certifikát uznání, budou zmíněni ve firemním newsletteru a také dostanou příležitost podílet se na realizaci nápadu.

 

8. Další podmínky:
Všechny předkládané nápady se stanou vlastnictvím společnosti. Soutěžící současně s předložením návrhu udělí svůj souhlas k možnosti veřejné prezentace svého nápadu v rámci firmy.Tato výzva představuje skvělou příležitost pro všechny zaměstnance proaktivně se podílet na inovačních procesech a přispět k dalšímu rozvoji společnosti díky své znalosti procesů a neotřelému pohledu na věc. Těšíme se na vaše kreativní nápady!