Novinky

BLÍŽÍ SE ROBOTIZACE UV DEZINFEKCE

Inovace oddělení výzkumu a vývoje společnosti B+N Referencia Zrt. může účinně pomoci při prevenci nemocničních infekcí, a tím výrazně zlepšit bezpečnost pacientů – říká Zsuzsanna Nagy, ředitelka hygienických služeb a bioložka Dr. Ágnes Ősz, vedoucí výzkumná pracovnice ve svém rozhovoru poskytnutém IME (The Journal of Hungarian Interdisciplinary Medicine).

„Schopnost zastavit šíření nemocničních infekcí velmi závisí na způsobu a kvalitě dezinfekce. Díky našim vynálezům byla naše sada nástrojů rozšířena o přenosné UV dezinfekční zařízení a v budoucnu bude přidána také jeho autonomní verze. Velkou výhodou těchto zařízení je, že nejsou vůbec náročné na práci a zajišťují stálou kvalitu dezinfekce,“ zdůraznila Zsuzsanna Nagy, ředitelka hygienických služeb. Dodala také o pákovém efektu tohoto vývoje:,, UV dezinfekce je ve srovnání s dezinfekcí plyny H2O2 nebo O3 mnohem rychlejší technologií. Zde funguje dezinfekce bez chemie a místnost je po ukončení úklidového procesu ihned k dispozici. Navíc odpadají dlouhé přípravy, na rozdíl od metod využívajících plyn, kdy je nutné oddělit vzduch v místnosti.,,

DEZINFEKCE MEZI OŠETŘENÍM

Zsuzsanna Nagyová nám řekla, že v pokojích pacientů, kam pacienti přicházejí a odcházejí a kde je vysoké riziko infekcí, bude UV robot bezpečným nástrojem. V takových místnostech je samozřejmě nutné, jako první krok, provést ruční čištění, aby se odstranily všechny nečistoty, které jsou schopny blokovat UV záření. Toto zařízení funguje mnohem rychleji než dezinfekce peroxidem vodíku nebo ozonem, která trvá asi tři hodiny.

Biološka dr. Ágnes Ősz dodal: „Autonomní UV dezinfekční zařízení je určeno především pro použití v nemocnicích. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od automizačních metod se UV světlo nemůže dostat do každé malé mezery, použije se nejprve 3D model pro zmapování místnosti. Robot bude následovat tuto mapu, aby projel danou oblast.”

Výhodou UV dezinfekčního robota je, že ventilační systém nemusí být uzavřen a mezery kolem dveří se nemusí před použitím zařízení utěsnit. Zařízení pracuje například mezi dvěmi ošetřeními, kdy dezinfekce povrchů, se kterými se pacienti dostanou do kontaktu nebo které se mohou kontaminovat během převazování rány nebo vyšetřením, nezabere více než patnáct minut.

ROBOT DEZIFEKTUJE KAŽDÉ MÍSTO, KDE MŮŽE PRONIKAT UV SVĚTLO

Zařízení je postaveno na germicidní schopnosti UVC světla, které působí prostřednictvím genetického materiálu mikroorganismů (viry, bakterie, spory a houby). Tato metoda čistí nejen povrchy, ale i vzduch v místnosti.

„V důsledku záření je narušena stabilita genomu, což vede k buněčné smrti. UVC světlo může způsobit krátkodobé nebo dlouhodobé poškození kůže a očí lidí, v důsledku toho je ochrana personálu nanejvýš důležitá: je třeba dbát na to, aby všichni opustili místnost, když probíhá UV dezinfekce“ – zdůraznila dr. Ágnes Ősz.

Celý článek o projektu B+N Referencia Zrt. je k dispozici zde.