Novinky

B+N Reference Zrt. zrekonstruovala v rekordním čase 17 nemocnic v Budapešti

Maďarská vláda rozhodla, v jednom ze svých výnosů z roku 2020, o renovaci státem financovaných veřejných nemocnic zahrnutých do programu ‚Zdravá Budapešť‘. O rozhodnosti kabinetu svědčí skutečnost, že na tento projekt byla alokována částka 60 miliard HUF, která byla později navýšena o 14,8 miliard HUF.  Jsme hrdí na to, že B+N provádí komplexní renovační práce.

Fáze plánování a realizace byly koordinovány Ředitelstvím pro veřejné zakázky a zásobování. Cílem rekonstrukce bylo zajistit, aby nemocnice splňovaly i ty nejpřísnější odborné požadavky a výzvy 21. století. Zaměstnanci společnosti B+N, zabývající se odbornými a logistickými výzvami, provedli od září 2020 energetickou účinnost a estetická vylepšení na celkové ploše 300 000 ve 200 budovách, 17 nemocnic v Budapešti, za 2 miliony pracovních hodin během rekordních 546 dnů v době od Září 2020 do Března 2022.

A B+N Referencia Zrt. rekordidő alatt újított meg 17 budapesti kórházat

B+N Reference Zrt. – komplexní renovační práce

Rekonstrukce zahrnovala řadu procesů: malování, výměnu povrchových krytů, rekonstrukci sociálního zařízení, vytápění a elektrických sítí, výměnu dveří a oken a instalaci optických sítí. Na všech operačních sálech, zahrnutých do projektu, bylo kompletně vyčištěno vzduchotechnické potrubí a na řadě operačních sálů byla provedena generální oprava vzduchotechnického zařízení. U některých ústavů byla kromě vnitřních vylepšení zapotřebí také externí renovace.

Několik desítek let zaostávání se nám, u zařízení zařazených do projektu, podařilo dohnat v rekordním čase. Výsledkem je, že jsme opět předvedli odbornost, znalosti a zkušenosti B+N Referencia Zrt. v oblasti komplexních rekonstrukčních prací.

A B+N Referencia Zrt. kórházfelújítás

Renovace nemocnice – zlepšení energetické účinnosti, výrazné úspory

Právě díky zlepšení energetické účinnosti mohou nemocnice dosáhnout každoročních významných úspor.

Je důležité zdůraznit, že období projektu zcela spadalo do pandemie Covid, a že práce byly koordinovány tak, aby byly nemocnice plně funkční a péče o pacienty se v době rekonstrukce nezastavila.

A B+N Referencia Zrt. rekordidő alatt újított meg 17 budapesti kórházat

Výsledek mluví sám za sebe. Jsme hrdí na to, že modernizovaná zařízení nyní slouží pohodlí a bezpečí nemocničního personálu na mnohem vyšším standardu a estetické úrovni.

Díky B+N Referencia Zrt. mají obyvatelé hlavního města a jeho spádové oblasti přístup k lékařským službám na evropské úrovni ve všech 17 nemocnicích.