Novinky

B+N referencia zrt. zahájila mezinárodní expanzi

Společnost B+N Referencia Zrt. odkoupila podíly ISS Group ve Střední a Východní Evropě

 Díky této mezinárodně významné akvizici se stala maďarská skupina jedním z lídrů mezi dodavateli komplexních služeb Facility Managementu v regionu. Tato transakce zahrnuje pobočky v Rumunsku, České republice, Slovensku a Maďarsku. Tato expanze také představuje významný krok z pohledu celé maďarské ekonomiky.

ISS Group, založená v Kodani v roce 1901, je jedním z celosvětově největších dodavatelů služeb Facility Managementu. S více než 400.000 zaměstnanci dodává služby tisícům klientů ve světě a je dominantním hráčem na trhu. V roce 2018 ISS Group oznámila plánovaný prodej svých aktivit ve 13 zemích a tím dosáhnout svého strategického cíle upevnit své zaměření na klíčové zákazníky na vybraných trzích. Prodej společností ISS ve Střední a Východní Evropě je součástí tohoto procesu. Čtyři hlavní pobočky v regionu generují celkový obrat 70 milionů EUR ročně a zaměstnávají přes 4.000 zaměstnanců.

B+N Referencia Zrt. díky této akvizici dosáhla dalšího významného kroku ve svém rozvoji. Stala se regionálně dominantním dodavatelem služeb Facility Managementu. Mezinárodní expanze je logickým krokem společnosti, která staví na svém dosavadním úspěchu. Během dvou dekád se stala lídrem na velmi konkurenčním trhu v Maďarsku.  Řadu let je společnost stabilním členem a zařazuje se mezi 500 nejvýznamnějších společností na trhu. V posledních letech obrat významně roste a dosáhl 36 miliard forintů v roce 2019 a zisk po zdanění činil 4 miliardy forintů.

Hlavní činností společnosti je dodávání úklidových služeb, technické správy, cateringu a bezpečnostních služeb. Klientelu tvoří jak přední korporátní firmy, tak i státní sektor v Maďarsku.

„Obor Facility Managementu je postaven na objemech služeb: nákladově efektivní navyšování těchto objemů, kdy administrativní část zázemí tolik neroste. Proto jsou velké objemy konkurenční výhodou oproti menším hráčům na trhu. Počet zaměstnanců B+N Referencia Zrt. díky akvizici přesáhl 10,000. ”- uvádí Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO B+N Referencia Zrt., a dodává: „Naším kapitálem je dělnická základna. Dělnické profese v Evropě pocházejí často ze Střední a Východní Evropy a já jsem přesvědčen o tom, že významná základna regionální pracovní síly také zlepší schopnost naší konkurence v Západní Evropě.“

Vstupem B+N Referencia Zrt. na trh mohou být klienti ISS ujištěni o tom, že vysoká kvalita dodávaných služeb bude udržena a ještě dále rozvíjena napříč celým portfoliem služeb Facility Managementu.

Společnost je lídrem na trhu Facility Managementu v Maďarsku. Má 20 let znalostí a zkušeností, pracuje v různých oblastech na základě ISO certifikace. Mezi lokální zákazníky patří prominentní hráči v podnikové a obchodní sféře.

B+N Referencia Zrt. poskytuje výjimečnou odbornost, vysoce kvalitní služby, zákaznickou orientaci, transparentní a flexibilní služby včetně rychlého procesu rozhodování, což je charakteristické pro maďarskou společnost i pro celý region. Zajistíme tak vysokou kvalitu služeb pro budoucí zákazníky na všech nových trzích. Společnost je optimistická ohledně další expanze, díky svým nepochybným znalostem, a jelikož je 100% vlastněna Maďarským vlastníkem, je dobře známa na trhu ve Střední a Východní Evropě, v mezinárodním obchodě a ekonomickém prostředí.

B+N Referencia Zrt. věří, že automatizace a robotizace bude hrát stále důležitější roli v oblasti Facility Managementu, stejně jako v jiných oblastech, kde je velký podíl lidských zdrojů. Proto, navíc k neustálému zlepšování svých služeb, klademe velký důraz na inovace v oblasti technologií. Pouze B+N Reference Zrt., mezi dodavateli služeb v Maďarsku, má své vlastní oddělení výzkumu a vývoje, kde zaměstnává 15 odborníků. Inovativní automatizovaná řešení nyní budou k dispozici i pro naše nové zahraniční partnery. Jako příklad uvádíme interně vyvinutý autonomní úklidový robot, uvedený na trh v roce 2019 anebo zařízení pro UV dezinfekci vyvinuté v roce 2020.

Každý má nárok na zdravé a příjemné životní prostředí, jak doma, tak i v práci. Společnost pracuje tak, aby toto tvořila a udržovala, což je vyjádřeno v jejím sloganu: „Pracujeme tak aby byl svět lepší“. Není to jen prázdná fráze, máme to podloženo desetiletími zkušeností, znalostí, odborností a závazky. Základem našich každodenních činností je spokojenost klientů dosažená vysokou kvalitou našich služeb.

Převod vlastnictví nabyl účinnosti od dubna 2021, neprodleně po podpisu smlouvy, kromě Maďarska, kde převod podléhal schválení antimonopolního úřadu, k čemuž došlo koncem dubna 2021.

Posláním B+N Referencia Zrt. v sociální oblasti je zvýšit povědomí o významu lidské manuální práce v úklidové oblasti a bojuje o její uznání, když zaměstnává 4.100 úklidových pracovníků v Maďarsku. Ocenění manuální práce patří k základním hodnotám společnosti. V souvislosti s tím jsme uvedli v roce 2020 kampaň „Notice“ cílenou na sociální uznání této práce. V kampani jsme zaměřovali pozornost na hodnotnou práci úklidových pracovníků s cílem, aby získala odpovídající respekt. B+N Referencia Zrt. chce tento přístup aplikovat i na nové trhy. Snahou je  maximálně možné udržení a ocenění všech lokálních pracovníků – stejně jako v Maďarsku.