Novinky

Dr. Ágnes Ősz: Projekt uv dezinfekce jsme zahájili již před pandemií

Snížily se nebo zvýšily náklady na facility management v období covidu? Co ukazují data? Co můžeme očekávat od řešení v oblasti zdraví a hygieny na realitním trhu a co to znamená v praxi, to byla témata diskutovaná odborníky na čtvrtém zasedání FM & Hybrid Office. Akce se zúčastnila také Dr. Ágnes Ősz, výzkumná pracovnice B+N.

Pracovní skupina LEO Benchmarking je pracovní skupina pro sběr a zpracování dat společnosti LEO FM, jejíž hlavními produkty jsou srovnávací výzkum a index sentimentu,  který zkoumá dopad  COVID  na  FM. Index sentimentu je měřítkem změny výnosů (30 %), EBITDA (50 %) a počtu zaměstnanců (20 %) dotazovaných společností a měří také úroveň nesplacených dluhů.

Při pohledu na výsledky byl v číslech patrný loňský velký strach, ale očekávání se ve 3. čtvrtletí loňského roku změnila v pozitivní. LvKVI je toho doplňkem, který se zabýval tím, co bylo vidět v předchozím měsíci. Celkově vidíme, že došlo k vnitřnímu balancování v důsledku dopadu preventivní údržby související s Covidem, ale během epidemie nedošlo k žádné podstatné změně, takže lze říci, že se jedná o jedno z nejbezpečnějších průmyslových odvětví. Srovnávací průzkum má nyní vzorek více než 1 000 nemovitostí a soubor otázek je seznam vypracovaný v roce 2013 na základě mezinárodních standardů, který je vždy doplněn aktuální otázkou,“ uvedl László Kuczogi, výkonný ředitel společnosti K-Ép Studió a čestný člen LEO.

ÁGNES ŐSZ, VÝZKUMNÁ PRACOVNICE B+N: CÍLEM JE, ABYCHOM BYLI SCHOPNI PŘEDPOVĚDĚT ŠÍŘENÍ EPIDEMIE Z PATOGENŮ, A NÁSTROJE PRO TO JIŽ EXISTUJÍ

Již před pandemií jsme zahájili projekt UV dezinfekce, vytvořili  jsme UV zařízení pro dezinfekci povrchu a zavedli zařízení pro dezinfekci vzduchu. I když se neustále snažíme zlepšovat, pandemie změnila i naše aktivity. Roboty jsme začali vyvíjet již před pandemií, ale budovy nejsou vždy vhodné pro jejich využití, a proto je důležité, aby se správci zařízení podíleli již na návrhu budov.

Objevily se bezobsluhové dezinfekční roboty, ne kvůli nedostatku pracovních sil, ale kvůli zvýšeným hygienickým požadavkům, které mohou nahradit generátory ozónu. Cílem je být schopni předpovědět šíření epidemie z patogenů a nástroje pro to již existují,“ řekla Dr. Ágnes Ősz, výzkumná pracovnice B + N Referencia  Zrt.

Přečtěte si celý článek o portfolio.hu.