Novinky

Konference o stavebnictví 2022: udržitelnost budov je stále důležitější

V roce 2022 pořádá Porfolio již počtvrté konferenci ‚Stavebnictví 2022‘, v Budapešti. Exkluzivní událost maďarského stavebnictví. B+N Reference Zrt. zastupoval Fit-out Director Péter Puskás.

O konferenci

Efektivitu stavebnictví neurčují pouze projekty realizované v očekávané kvalitě a včas, ale také řada faktorů, včetně širšího ekonomického prostředí, inovací, regulačního prostředí, dostupnosti, alokace EU fondů nebo státem řízené rozvojové projekty. Stejně jako v mnoha jiných odvětvích je i zde vážným problémem nedostatek pracovních sil, cena a dostupnost surovin a problémy dodavatelského řetězce.

Potenciál digitalizace a inovací

Kromě útrap, účastníci zdůraznili také výzvy: potenciál digitalizace a inovace, ohleduplnost k životnímu prostředí, inženýrské a technologické vynálezy a průmyslové trendy.

Obléknutí do nového kabátu

V jedné z nejzajímavějších panelových diskuzí s názvem „Fit-out – nové oblečení na starém rámu, tajemství udržitelnosti“. Ředitel fit-outu Péter Puskás řekl,  že zaměstnanci B+N Referencia Zrt. provedli, na projektu renovace nemocnice, energetickou účinnost a estetická vylepšení ve 200 budovách, 17 nemocnic v Budapešti, během 546 dnů a v průběhu 2 milionů pracovních hodin. Pro srovnání uvedl, že výstavba takového objemu by trvala 8 let. Zdůraznil také, že nemocnice normálně fungovaly a péče o pacienty byla během rekonstrukce nebyla nijak narušená, a to uprostřed pandemie Covid. Náklady na zlepšení energetické účinnosti se vrátí do 4 až 5 let a nemocnice mohou ušetřit 30 % ročně. Ohledně ochrany životního prostředí zdůraznil: udržitelnost budov je pro nájemce i vlastníky stále důležitější, a proto je třeba jim při výstavbě či rekonstrukci věnovat pozornost.

Podle Pétera Puskáse je největší výzvou současné situace dodržet dohodnuté náklady. V posledních 2 letech bylo opravdu těžké sehnat potřebné materiály. Při realizaci je také jedním z nejkritičtějších bodů zajistit dostatek času ze strany nájemců a vlastníků na přípravu investičního projektu.