Novinky

Metodika BIM může být mostem mezi hráči na realitním trhu

S rychlým rozvojem technologií je stále důležitější zajistit, aby budovy byly navrhovány, stavěny, provozovány a udržovány v součinnosti. Informační model budovy (BIM) je všeobecně známý, přesto jeho potenciál není v realitním průmyslu využíván. Na první pohled se může zdát, že je to drahé, ale používání BIM může ušetřit značné částky v průběhu životního cyklu budovy.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není BIM software ani certifikát. Jde spíše o metodiku, která umožňuje všem účastníkům životního cyklu budovy zasednout ke společnému digitálnímu návrhovému stolu a vyměňovat si informace. Ačkoli trojrozměrné modely nabízejí mnoho výhod, právě „I“ ve zkratce BIM, která znamená informace, umožňuje ke každému prvku modelu přiřadit další údaje – například údaje o energii a stavební fyzice. Díky této metodě vzniká prostorově uspořádaná databáze budovy s možností vyhledávání, která usnadňuje plánování, optimalizaci a údržbu i provozních úloh. Nabízí se tedy otázka: Proč tuto „zázračnou zbraň“ ještě nevyužívají všichni?

Csaba Szij, zástupce generálního ředitele společnosti B+N Referencia Zrt. a vedoucí pracovní skupiny Proptech Národní asociace provozovatelů objektů, uvedl několik důvodů.  BIM model vytvořený ve fázi návrhu je často velmi primitivní a není vhodný pro získání užitečných a přesných informací pro FM společnost. Typické také je, že změny, které nastanou v průběhu realizace, se již v modelu neodrážejí. Provozovatel by samozřejmě mohl chybějící údaje doplnit, ale jen málokterý zákazník by tyto náklady unesl. Je proto velmi potřebné změnit myšlení. Provozovatelé by měli být také zapojeni do procesu projektování, aby bylo možné v této fázi zohlednit úvahy, které umožní dosáhnout významných úspor nákladů a zvýšení efektivity během životnosti budovy.

Přestože implementace modelu BIM není levná, má velký potenciál snížit náklady již ve střednědobém horizontu. Během životnosti budovy tvoří investiční náklady pouze 15 % celkového rozpočtu, zatímco zbývajících 85 % vzniká v průběhu životnosti budovy. Výzkumy ukazují, že přibližně 30 % stavebních materiálů se na stavbách promrhá a dělníci stráví 40-45 % svého času přemísťováním materiálů. Využitím potenciálu BIM lze tyto zbytečné náklady snížit již ve fázi výstavby.

Skutečně nákladnou částí je však užívání a provoz budovy. Jednou z největších položek je energie, která tvoří téměř 46 % z 85 % celkových nákladů. Dobře připravená správcovská společnost využívající aktuální a podrobný BIM by je mohla snížit konzervativním odhadem o 7-8 %, což je velmi významná částka. To je jen jeden příklad, protože ve správě budov s využitím BIM existuje velký potenciál pro zvýšení efektivity a snížení nákladů, který je v současnosti v běžném provozu nevyužitý.