Novinky

Prague Property Forum: Většina českých firem přivedla své zaměstnance zpět do kanceláře

Property Forum 2022 pořádané v Praze 10. května je jednou z předních v akcí České republice související s nemovitostmi v České republice. Na akci vystoupili nejuznávanější odborníci na realitní trh. Jedním z nejoblíbenějších účastníků panelové diskuze byl, vedle dalších známých odborníků, Libor Holík, generální ředitel B+N Referencia Zrt. Česká republika a Slovensko. Název diskuse byl ‚Flexibilní a digitální – Kancelář budoucnosti‘.

Účastníci diskuse se shodli, že toto jsou dva klíčové faktory, které mají rozhodující vliv na budoucnost trhu s kancelářemi, a i na vztah mezi nájemci a poskytovateli služeb.  Tyto dva faktory spolu úzce souvisí.

Libor Holík (B+N): to není jen evoluce, je to revoluce

Libor Holík zdůraznil:,, To, co dnes v tomto odvětví zažíváte, není evoluce, tedy není to vývoj, ale revoluce. Stejně jako každé jiné odvětví na světě se trh s kancelářskými prostory mění vysokým tempem. Technologie, včetně digitalizace, musí být v podstatě o lidech, protože v dnešní době není pochyb o tom, že na pracovní síle záleží všude nejvíce.

Libor Holik B+N

Bohužel, má válka má vliv i na kancelářský trh. Rostoucí náklady na energie mají nejdrastičtější okamžitý dopad. Nicméně mohou mít také pozitivní dopady: nájemníci mají tendenci věnovat více pozornosti řešením šetrným k životnímu prostředí.

Většina českých zaměstnanců se vrátila do svých kanceláří

Pokud jde o budoucnost, nejpalčivější otázkou stále zůstává tato: Jak můžeme přivést lidi zpět do kanceláře? Názor členů panelu je, že flexibilita je zde klíčová: záleží na přístupu lidí, věku a odvětví, kterým se společnost zabývá.

Podle Libora Holíka už většina českých firem přivedla své zaměstnance zpět do kanceláře. Nadnárodní společnosti však lehce natahují čas, takže hybridní práce s námi tedy ještě nějakou dobu zůstane.

Je si jistý, že efektivní práce bude v budoucnu důležitější než to, aby všichni seděli v kanceláři od 9 do 5. Přesto je generální ředitel B+N Česká republika a Slovensko optimista: rád by viděl mnoho kanceláří naplněných spokojenými zaměstnanci za 5 let.