Novinky

Property forum jihovýchodní evropy v Bukurešti

Na „South East European Property Forum“, organizovaného v Bukurešti, zhodnotili experti situaci ovlivněnou pandemií Covid-19. Naši společnost zastupovala Angelica Pantilie, generální ředitelka B+N Rumunsko, na panelové diskuzi „Zpět do kanceláří – nové strategie na pracovištích“.

Moderátor zahájil diskusi položením zásadních otázek, které lidi nejvíce zajímají: „Jak budou společnosti v budoucnu organizovat hybridní pracovní modely?“ nebo „Jak budou kombinovat domácí kancelář a kancelářskou práci?“

Hybridní uspořádání práce závisí na několika faktorech, jako je vzdálenost mezi domovem a kanceláří nebo jak je zajištěna bezpečnost kancelářské práce. Společnosti musí zvážit výhody a nevýhody práce na dálku. Získávají čas, protože zaměstnanci nemusí cestovat, což také znamená úsporu nákladů. Nemůžete ale najímat nové zaměstnance v rámci dohod o práci na dálku. Mezi další nevýhody patří negativní dopady na týmovou práci, spolupráci, pocit společného úspěchu a sociální interakce mezi kolegy. To jsou faktory, které nemůžete – a neměli byste – vyřadit z každodenní rutiny.

Velmi důležitým faktorem je samozřejmě podíl očkovaného personálu. A nelze opomenout mix nájemců kancelářské budovy, různé typy společností nebo firemní kultury.

B+N POSKYTUJE SVÉ SLUŽBY MIMOŘÁDNĚ ROZMANITÉMU PORTFOLIU NEMOVITOSTÍ V REGIONU

Angelica Pantilie uvedla, že B+N poskytuje své služby extrémně rozmanitému portfoliu nemovitostí v regionu. Je naprosto přirozené, že v případě velkého množství firem, působících v různých odvětvích, se den ode dne setkáváte s různými přístupy. Kancelářský trh je zcela odlišný od výrobního sektoru nebo logistiky. V druhém případě nelze ani mluvit o práci na dálku. V současné době je 30 % kancelářských zaměstnanců v Rumunsku fyzicky přítomno na svém pracovišti.

Dodala také, že kromě lidských ohledů na problematiku to vyžaduje i spoustu pracovních ujednání, protože každý by chtěl v pátek nebo pondělí pracovat z domova a prodloužit si tak víkend. Za taková opatření jsou společně odpovědní zaměstnanci i zaměstnavatelé. Nadnárodní společnosti o tom budou pravděpodobně rozhodovat centrálně, zatímco menší, flexibilnější subjekty to budou považovat za lokální záležitost.

B+N RUMUNSKO: NEDOSTATEK PŘÍTOMNOSTI V KANCELÁŘÍCH BĚHEM PANDEMIE NIKDE NEZNAMENAL ZTRÁTU BYZNYSU

Pokud jde o hybridní pracovní schémata, relevantní otázkou přesahující kancelářský trh je, zda společnost platí za čas zaměstnanců, tedy 8 hodin denně, nebo za jejich výkon, tedy odvedenou práci. V Rumunsku několik velkých bank začalo následovat druhou cestu.

Generální ředitelka společnosti B+N Rumunsko k tomu uvedla: Svět byl překvapen zjištěním, že nedostatek přítomnosti během pandemie téměř nikde nezastavil podnikání; efektivita práce se nesnížila. Většina projektů probíhala hladce.

Modely založené pouze na práci na dálku však podle ní nelze dlouhodobě udržet, protože existuje riziko, že firemní kulturu a hodnoty nelze zachovat bez osobních setkání, týmové práce a pocitu společného úspěchu. To je jedna z nejdůležitějších otázek naší současnosti a blízké budoucnosti.

ANGELICA PANTILIE: BYLY TO MĚSÍCE BOOMU IT A TECHNOLOGIÍ

Účastníci diskuse uvedli, že vznik nutnosti práce na dálku je dobrým byznysem pro celý středoevropský region, včetně Rumunska, kde se mezinárodním klientům nabízí mnoho kancelářských prostor, a to nejen v Bukurešti, ale i v dalších městech.

Angelica Pantilie vysvětlila: toto období bylo svědkem rozmachu IT a technologií a byly vyvinuty nové komunikační platformy pro ty, kteří pracují z domova.

B+N přinesla na trh průkopnická řešení, jako je vlastní čistící robot nebo tzv. procedura sekvenování genů zaměřená na detekci infekcí a výrazné omezení jejich šíření, protože, jak všichni víme, krize jsou vždy zdrojem nových řešení a kreativitu.