Novinky

Robot UV-C společnosti B+N – Výroba je na dosah ruky

Prototyp vlastnoručně vyvinutého robota pro dezinfekci UV-C s využitím umělé inteligence je hotový a po nezbytných testech může být v letošním roce zahájena jeho výroba. O vývoj oddělení výzkumu a vývoje maďarské společnosti B+N Referencia Zrt. je již nyní zájem ze zahraničí.

Potřeba UV-C robotů s pokročilými navigačními schopnostmi vyplynula z potřeby rychlé a účinné dezinfekce pracovišť a zařízení. Zejména těch, které navštěvují velké davy lidí, jako jsou nemocnice nebo vozidla veřejné dopravy, kde je třeba v relativně krátkém čase dezinfikovat mnoho povrchů různé geometrie.

Společnost B+N Referencia Zrt. zahájila projekt se svým výzkumným a vývojovým týmem LAB/DA Innovations před třemi lety s využitím zkušeností s autonomními úklidovými roboty, které rovněž vyvinula ve vlastní režii. Umělá inteligence a pokročilé systémy detekce překážek hrají důležitou roli při provozu autonomního UV-C dezinfekčního robota.

Rizika konvenčních řešení

Konvenční metody dezinfekce s sebou nesou riziko vzniku patogenů rezistentních vůči chemickým látkám používaným v tomto procesu. Tyto patogeny jsou vysoce odolné vůči standardním dezinfekčním postupům na bázi chemikálií, což může zvýšit riziko nemocničních infekcí i při nejpečlivějších postupech čištění a dezinfekce. UV-C záření způsobuje kritické poškození genetického materiálu mikroorganismů, jako jsou bakterie, a zabraňuje tak jejich reprodukci a přežití. Pokud je v současné době známo, UV-C záření nevyvolává rezistenci, což je významná výhoda oproti běžným chemickým látkám.

UV-C Robot, B+N Referencia Zrt. K+F, Lab/Da innovations, https://labdainnovations.com/

Problémem byla specifika dezinfekce pomocí UV-C záření, například schopnost dosáhnout na povrchy v zakrytém prostoru. Tato vlastnost snižovala účinnost nejčastěji používaných zařízení nastavených na konkrétní místo v místnosti.

Algoritmus AI s vizuálními informacemi pro bezchybné výsledky

Nový robot autonomně přesouvá svůj UV-C zářič tak, aby ozařoval oblast z více bodů, nikoli z jednoho, čímž se snižuje počet pokrytých ploch. Zařízení sleduje trasu definovanou na předem nahrané mapě místnosti pro autonomní navigaci. Vyhýbá se překážkám, které v původní mapě chybějí, pomocí algoritmu umělé inteligence založeného částečně na vizuálních informacích. Z 3D modelu pořízeného během dekontaminace vypočítá skutečnou dávku, tj. úroveň záření, a poskytne vizuální zpětnou vazbu obsluze a zúčastněným odborníkům. Tímto způsobem lze zkontrolovat kvalitu dezinfekce a určit případnou potřebu další ruční dezinfekce.

Výroba robotů UV-C by mohla začít již letos

Prototyp nyní prochází dalšími testy, ale do výroby by se mohl dostat již letos. Projekt podpořil také Národní úřad pro výzkum, vývoj a inovace. V loňském roce založili výrobci a poskytovatelé služeb využívající UV-C záření při dezinfekci zařízení a dopravních prostředků také společnou platformu nazvanou Maďarská asociace pro UV-C záření. Asociace poskytuje rámec pro vzájemnou výměnu informací, odborné vzdělávání, lokalizaci mezinárodních zkušeností a vytváření prostředí, které napomáhá šíření technologie dezinfekce UV-C. Na založení této profesní organizace se podílela také společnost B+N Referencia Zrt.

V reakci na rostoucí poptávku začalo Národní centrum veřejného zdraví ve spolupráci s odbornými zástupci připravovat postup pro certifikaci UV-C dezinfekčních zařízení, na který delegovala své odborníky i společnost B+N Referencia Zrt.