Novinky

„Vytváření lepších míst“ v polské pobočce B+N

Jedna z předních konferencí polského FM sektoru se nedávno konala ve Varšavě. Prezentace akce pořádané polskou radou pro správu budov pod názvem „Creating Better Places“ se dotkly témat a problémů, které jsou v současnosti považovány za nejdůležitější. Manažeři INWEMER, polské dceřiné společnosti B+N Referencia Zrt., se konference také zúčastnili.

Hlavní témata: nové trendy na realitním trhu, hybridní modely práce, redefinice kanceláře, udržitelnost, ochrana životního prostředí, úklid a technická údržba nemovitostí.

Návrat zaměstnanců do kanceláří nás přiměl zamyslet se nad tím, jaké místnosti zaměstnanci nejvíce oceňují a které budovy udělají „správné místo pro šťastné zaměstnance“.

Odborníci na konferenci poukázali na to, že jedním z jednoznačných trendů kancelářského trhu je rostoucí poptávka po moderních, dobře udržovaných kancelářských prostorách.

Trh polských FM služeb

Na této konferenci polská rada pro správu budov poprvé představila výsledky svého výzkumu s názvem „Trh polských FM služeb“. To jasně ukázalo, že navzdory omezením a potížím způsobeným Covidem sektor FM roste a tržní hodnota služeb FM v Polsku roste také.

One of the key topics of the conference was the ESG report which, in accordance with the relevant EU directive, will be obligatory for the financial sector.

Jedním z klíčových témat konference byla zpráva ESG, která bude, v souladu s příslušnou směrnicí EU, závazná pro finanční sektor.