Novinky

UVĚDOMĚLÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, ÚSPORA ENERGIE A SNÍŽENÍ NAŠÍ UHLÍKOVÉ STOPY JE PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

V prvním čtvrtletí roku 2022 činila plocha, nabízená moderním kancelářským trhem v Budapešti, celkem 4 miliony metrů čtverečních. To je důvod, proč se portfolio.hu zeptalo odborníků na facility managementu na toto téma a zveřejnilo článek s názvem „Nyní je v sázce náš život! – Příštích 10 let na trhu nemovitostí je nepředvídatelných“.

Portfolio čekalo téměř rok na okamžik, kdy a s kterým projektem bude moci oznámit, „Máme to! Překročili jsme 4 miliony“.

Na tento den se samozřejmě těšili i poradci, kteří zajišťovali neustálý rozvoj tuzemského kancelářského trhu, uzavíráním smluv i pronájmem a nákupem.

ZKUŠENOSTI Z FACILITY MANAGEMENTU

Kdo by mohl být o domácím kancelářském trhu více informovaný než odborníci, kteří vidí budované kancelářské budovy a znají každý jejich kout, čímž přispívají k tomu, aby kancelářské komplexy byly funkční, a aby byla pracoviště užitečná a obyvatelná.

„V profesi FM bylo v Maďarsku jednou z nejdůležitějších událostí uplynulého desetiletí založení Národní asociace poskytovatelů služeb správy budov a provozovatelů budov (LEO)” – odpověděl László Vágó, generální ředitel NEO Property Services Zrt. na dotaz portfolio.hu a dodal:,, LEO bylo založeno v roce 2013, 13 společnostmi s rozsáhlými zkušenostmi a významným podílem na trhu FM. Dnes má 19 stálých a 21 podpůrných členů. LEO hraje klíčovou roli při podpoře popularity a uznání profese FM. Nyní stále více „běžných občanů“ ví, že zkratka „FM“ na straně servisních vozů znamená Facility Management. Jsme hrdí na to, že jsme jednou ze 13 zakládajících společností a aktivně se podílíme na aktivitách LEO.“

CSABA SZIJ, zástupce generálního ředitele B+N REFERENCIA ZRT.

„Vznik inovací a technologického pokroku byl v posledních letech jedním z dominantních trendů facility managementu. Dnes je výzkum a vývoj nezbytnou součástí každodenního provozu. Opouštíme od minulých zavedených postupů, kdy jsme dělali jen úklid a starali jsme se o čistotu kanceláří. Jako lídři na trhu jsme v popředí inovací tohoto odvětví. Jednou z technologických novinek naší výzkumné a vývojové jednotky o 20 lidech je náš autonomní úklidový robot ROBIN, který slouží k udržování čistoty větších ploch, chodeb a hal v kancelářských budovách. Zařízení vypočítá cestu, kterou je třeba v čištěné oblasti sledovat, podle předem naprogramované mapy trasy úklidu. Nenahrazuje plně ruční čištění, ale naši kolegové používající ROBIN se mohou více soustředit na úkoly, které nelze provést automaticky. Důležitým přínosem tohoto vývojového projektu je, že nyní lze s pomocí tohoto zařízení monitorovat čištění. To znamená, že budete vždy vědět kdy, co a jak bylo čištěno. Dalším ‚vynálezem‘ nedávné minulosti v tomto odvětví je sběr a zpracování dat. To posouvá naše klasické portfolio služeb na jinou úroveň. Je to velká konkurenční výhoda, protože můžeme získáváním a analýzou dat předvídat trendy: Co lze očekávat od životnosti a správné funkce daného spotřebiče? Na co si musíte dát pozor v souvislosti s různými integrovanými technologiemi?

Kancelářský trh prošel v posledních 10 letech silnou digitalizací. „E-cleaning“ je aplikace pro chytré telefony, která posouvá služby na další úroveň a podporuje zajištění kvality. S jeho pomocí můžete sledovat kvalitu čištění. Vychází z následujícího konceptu: náš kolega snadno vidí, jaké úkoly je třeba v daný den v každé místnosti provést. V některých místnostech jde o kompletní úklid, jinde stačí vyprázdnit pouze odpadkové koše. Zákazník si může kdykoliv ověřit, zda byla požadovaná služba poskytnuta či nikoliv. Tento monitorovací a podpůrný systém se již používá v některých kancelářských budovách a v blízké budoucnosti jej spustíme s dalšími našimi smluvními partnery“ – řekl Csaba Szij, zástupce generálního ředitele B+N Referencia Zrt. na portfolio.hu.

NOVÝ TREND V KANCELÁŘSKÉM PROSTŘEDÍ: ZKUŠENOSTI

Expert společnosti B+N Referencia Zrt. řekl Portfolio „Je novým trendem v kancelářském prostředí, že společnosti pro správu budov začali věnovat pozornost ‚zkušenosti‘. Nájemcům je nyní nabízena řada nových služeb, od lekcí jógy a masáží až po krejčovství a kavárenské služby. Dalším krokem tímto směrem je vstup zástupců generace Y na trh práce. Jejich přístup je v mnoha ohledech odlišný od přístupu starších generací. Pro ně je kromě výše zmíněných komfortních služeb také důležité ekologické povědomí, úspora energie a snižování naší uhlíkové stopy. To pro nás znamená nový druh výzvy,“ řekl Csaba Szij.

Zdroj; celý článek je k dispozici na: portfolio.hu