Novinky

Prorodinná politika respektuje potřeby rodičů i managementu B+N

O prorodinné politice ve firmách se hodně mluví. Možná máte jako zaměstnavatel či zaměstnanec i nějaké vize rodinné politiky. Ta je klíčovým faktorem pro snadný nástup žen po rodičovské dovolené, čímž tak otevírá cestu pro větší počet potencionálních zaměstnanců. Ale pomáhá také s návratem stávajících zaměstnanců a tím i šetří firmám peníze. Jak vypadalo takové zavádění standardů u nás v B+N v praxi?

Podívejme se rovnou na implementaci, kterou připravila vzdělávací organizace Marter pro B+N Czech Republic Facility Services s.r.o., společnost pro správu budov, která má v Česku 2500 zaměstnanců. “Příprava systému prorodinné politiky ve větších firmách by se neměla podceňovat, protože těžko s tak početnou skupinou můžete dělat krok zpět,” říká Andrea Bohačíková, CEO Marter, která v Česku působí už čtvrtým rokem. Proto je dobré si prvně vyčlenit cíle.

Našim cílem bylo nastavit firemní kulturu tak, aby byla více prorodinná. Zároveň citlivě respektovala potřeby rodičů, ale i liniového managementu,” říká Petra Jordánová, šéfka personálního oddělení B+N. Dohoda ve stručnosti zahrnovala offline a online konzultace a zmapování potřeb obou zúčastněných skupin. Nakonec proběhlo 15 hodin konzultací.

Prvním krokem bylo zmapování prostředí. “Pro snazší zapojení všech jsme vytvořili interaktivní workshop na firemní kulturu se stakeholdery. Zjistili jsme, jak vedoucí, ale i řadoví zaměstnanci vnímají aktuální prorodinnou politiku. A také proč ji vedoucí pracovníci nedávají takovou důležitost, jakou by si zasloužila,” popisuje Bohačíková.

Následně proběhlo společné vytyčení konkrétních akčních kroků. Zároveň proběhl průzkum potřeb zaměstnanců, kde se podařilo najít nejvíce postižená oddělení. Teda ta, která volala po větších změnách. “Akční kroky jsme museli komunikovat interně i externě. Následovalo proškolení HR týmu a sestavili jsme komunikační strategii,” dál přibližuje Jordánová.

Zavádění flexibilních úvazků tak mělo připravenou pevnou půdu pod nohama. “Oceňujeme analytický přístup od Marter. Nejdřív zjistili, kde jsme, co děláme/neděláme, co chceme a potřebujeme a až pak navrhli řešení. Také nám seděl individuální přístup, kdy nenutili, co funguje jinde. Ale přesto nám byli schopni říci, co kde jinde funguje, co doporučují a co naopak ne,” usmívá se Jordánová, která si pochvaluje i kompletní pochopení celé situace nejen pro HR a liniový management, ale i pro zaměstnané rodiče

Ale jak ušetří finance? Ano, díky udržení zaměstnanců i po rodičovské dovolené se společnosti daří ušetřit v průměru za každého jednoho zaměstnance 350 000 až 500 0000 korun (podle studie PwC odpadají tak náklady za nábory a školení nových pracovníků). A to v tak velké – početné firmě stojí za to, že?

O Marter

Organizace Marter tvoří vzdělávací a networkingovou platformu pro ženy i muže na rodičovské dovolené, kteří tento čas neberou jako brzdu, ale jako příležitost. V roce 2019 ji založila Andrea Bohačíková s cílem omezit negativní dopady rodičovské dovolené v České republice. Pomáhá nejen se vzděláváním, rekvalifikací, ale také se zvýšením sebevědomí a vlastní prezentací. Dále zajišťuje portál na flexibilní pracovní úvazky, kde mohou rodiče hledat pracovní pozice, které lze skloubit s péčí o rodinu. Zároveň organizace nabízí firmám systémy vzdělávání pro manažery i zaměstnance pro ideální zapojení pracujících rodičů obou stran. Navíc připomínkuje vládní nařízení a spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zdroj obrázku: M.arter z.ú.