Novinky

Ferenc Kis-Szölgyémi: “O naše zaměstnance se dobře staráme”

Společnost Portfolio zorganizovala 15. září 2021 konferenci s názvem „Property Investment Forum“ v Budapešti. Jednou z nejzajímavějších panelových diskuzí Real Estate Summitu 2021 byla na téma trh kanceláří v období po pandemii. Této panelové diskuze se zůčastnil i pan Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO společnosti B+N.

Přední znalci z oblasti diskukovali, kromě jiného, zda se osobní prostor pro zaměstnance zvětší, jak se bude lišit původní vybavení od nového a jaké budou požadavky na adaptaci od nájemců.

Dle pana Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO společnosti B+N, je jedním ze zásadních problémů v této oblasti nedostatek pracovní síly ve facility management. Je velmi obtížné konkurovat mzdám v této oblasti v Západní Evropě. Rovněž je politováníhodné, že Maďarsko má nejnižší úroveň mezd v regionu.

B+N VÝHLED DO BUDOUCNA: NÁJEMCI KANCELÁŘÍ OČEKÁVAJÍ VYŠŠÍ KVALITU HYGIENY

Pozitivní vývoj posledních let, jak uvádí, je, že nájemci kanceláří očekávají od dodavatelů služeb vyšší standard a kvalitu v oblasti hygieny, částečně jako důsledek dopadu pandemie. Navíc nájemci významně navyšují průměrný prostor pro zaměstnance na 12-14 m2 ve svých kancelářích. A to proto, že zaměstnanci potřebují více prostoru.

PRÁCE Z DOMOVA “OBVYKLE” NEFUNGUJE VE FACILITY MANAGEMENTU

Ohledně problému zda home office, kancelář nebo hybridní model Ferenc Kis-Szölgyémi podoktnul, že v oblasti facility management není práce z domova možná. Úklidové práce, opravy a renovace nemohou být vykonávány z domova. Z jeho pohledu dlouhodobě bude většina firem potřebovat přítomnost v kancelářích. Zdůraznil, že podmínky pro práci doma v městských oblastech a v jeho zemi nevytváří ideální možnosti pro trvalý home office.

SOUČASNOST A BUDOUCNOST B+N: SBÍRÁME A VYHODNOCUJEME STÁLE VÍCE DAT ZE KTERÝCH ZÍSKÁVÁME ŠIROKOU ŠKÁLU INFORMACÍ

Jedním z hlavních trendů pro blízkou budoucnost je, že manažeři ve facility managementu se velmi dobře starají a pečují o své zaměstnance. Dále dodal, že  “Jedním z faktorů je, že měříme stále více věcí. Sbíráme data ze kterých získáváme mnoho informací, například o složení vzduchu. To je pravdou jak pro kancelářský trh, tak také pro veřejnou dopravu a letiště.

B+N dodává úklidové služby a desinfekci v mnoha nemocnicích v Budapešti i mimo ni. Eliminace rizik infekce ve zdravotnických zařízeních je a bude stále jednou z nejvýznamnějších výzev. Tato potřeba a očekáváni zdravého prostředí se přelije i do trhu kanceláří”, řekl Ferenc Kis-Szölgyémi na Property Investment Forum.