Novinky

Jaká je strategie B+N pro růst na českém a slovenském trhu?

Je to necelých 9 měsíců, co B+N získala akvizicí podíly ISS Group ve střední a východní Evropě, včetně českých a slovenských poboček, které řídíte. Byla integrace již dokončena? Jak změna vlastníka ovlivnila podnikání? 

Změna vlastnictví a následná integrace není nikdy snadný proces. S radostí však mohu konstatovat, že v našem případě byla integrace celkem hladká a rychlá. Klíčové kontroly, procesy a systémy byly implementovány v našich zemích do konce roku 2021. Některé části integrace přirozeně pokračují a ještě nějakou dobu budou pokračovat, jak se organizace vyvíjejí a odrážejí neustále se měnící potřeby podnikatelského prostředí.

Změna vlastnictví ovlivnila naše podnikání pozitivně. Byli jsme jako součást ISS silným globálním dodavatelem FM služeb se všemi pozitivy i negativy, nicméně dva a půl roku trvající nejistota od chvíle, kdy ISS na konci roku 2018 oznámila svůj záměr odprodat země v našem regionu, nám na trhu dost výrazně ublížila.

Proto se nám velmi ulevilo, když byl proces prodeje dokončen a nyní máme silného vlastníka s aspirací na růst a další rozvoj. Jako součást skupiny B+N jsme stále silným regionálním hráčem na našich trzích s větší flexibilitou při zavádění nových strategií a poskytování služeb našim zákazníkům.

Jaká je strategie B+N pro růst na českém a slovenském trhu?

B+N chce agresivně zaútočit na místní trhy a znovu vstoupit do některých segmentů trhu, které jsme v minulosti opustili. Naší strategií je nabízet výjimečnou úroveň kvality služeb za konkurenceschopnou cenu. Jako soukromá společnost máme velmi štíhlou organizační strukturu, která nám umožňuje být efektivní a rychlí z hlediska rozhodování a výkonu.

Zároveň se chceme chovat jako společensky odpovědná „fair trade“ společnost s trvalým zaměřením na dodržování legislativy, transparentnost, zdraví a bezpečnost a životní prostředí.

Jak COVID-19 ovlivnil podnikání v oblasti facility managementu? Jaké jsou hlavní trendy jejího růstu?

COVID-19 měl rozhodně dopad na podnikání v oblasti facility managementu. Především v úklidových službách jsou vyšší požadavky na speciální úklidové činnosti, protože je třeba více používat dezinfekci a účinnější metody čištění. V důsledku toho, i přes marginální pokles tržeb v kancelářském a maloobchodním segmentu, způsobil COVID-19 nárůst tržeb a marží.

Pandemie přesunula zaměření na zdraví a bezpečnost ve všech aspektech na trhu nemovitostí. Způsobilo to nějaké změny v tom, jaké typy služeb vaši klienti hledají?

Musíte to rozdělit podle segmentů trhu a typu služby.

Nemocnice, kde je kvalitní úklid klíčem ke zdravému životnímu prostředí, požadovaly doplňkové úklidové služby, stejně jako segmenty Automotive nebo Industrial, kde byly zdraví a bezpečnost klíčem k udržení výroby.

Ostatní segmenty jako maloobchod a kanceláře naopak požadovaly snížení frekvence úklidu nebo úklidu obecně.

Technická údržba nebo bezpečnostní služby nebyly obvykle příliš ovlivněny.

B+N se silně zaměřuje na automatizaci a robotizaci v sektoru facility managementu. Co můžete říci o inovacích, které společnost v současné době zavádí a na kterých pracuje?

Naše společnost má vlastní oddělení výzkumu a vývoje v Maďarsku, kde vyvíjí inovativní automatizační řešení, jako jsou autonomní průmyslové čisticí roboty, UV dezinfekční zařízení a další.

Nedávno jsme podepsali novou smlouvu o úklidu s Letištěm Václava Havla v Praze od ledna 2022 a záměrem je nyní implementovat například úklidového robota právě tam. Podobná aktivita je plánována pro výrobní závod Jaguar Landrover v Nitře.

Property Forum